30-01-2018

Skorzystaj z kodu rabatowego w naszym sklepie internetowym

Skorzystaj z kodu rabatowego w naszym sklepie internetowym

Z końcem ubiegłego roku uruchomiliśmy sklep internetowy, w którym możesz nabyć nasze produkty w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. W związku z naszą obecnością na targach RemaDays 2018 przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny kod promocyjny, który obniży cenę Twoich zakupów aż o 10%. Z ofertą naszego sklepu internetowego zapoznasz się pod linkiem https://sklep.mitko.pl/.

Pamiętaj, że złożenie zamówienia przez sklep internetowy niesie z sobą kilka ważnych korzyści:

  • Twoje zamówienie zostanie zrealizowane szybciej,
  • Otrzymasz bardziej atrakcyjną cenę,
  • Możesz wykorzystać otrzymany wcześniej kod rabatowy,
  • Oszczędzasz czas i pieniądze.


Poniżej znajdziesz regulamin obowiązującej promocji z kodem rabatowym.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Zamów online", zwana dalej promocją.
§ 2
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Promocja trwa od dnia 7.2.2018 r. do dnia 31.3.2018 r. 
§ 4
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
§ 5
1. W promocji mogą wziąć udział:
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin,
b. osoby prawne,
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach.
2. W promocji organizator przewiduje obniżenie o 10% cen na towary zamówione w sklepie internetowym działającym pod adresem www.sklep.mitko.pl, zwanym dalej sklepem.
3. Aby wziąć udział w promocji, należy do dnia 31.3.2018 złożyć zamówienie przez sklep internetowy oraz podać kod rabatowy "RD2018".
4. Kod rabatowy uprawnia do jednorazowej obniżki cen zamówionych towarów o 10%.
4. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: https://www.mitko.pl/drukarnia#ogolne-warunki-wspolpracy

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 6
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 7.4.2018 r.
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.