09-08-2018

Namiot MT Classic trafił do firmy Styx z Rybnika

Namiot MT Classic trafił do firmy Styx z Rybnika

W ramach akcji "Docenianie za opiniowanie" 10 lipca dostarczyliśmy do firmy Styx z Rybnika nasz namiot pogrzebowy nad urnę serii MT Classic 1,5x1,5 m. Dziękujemy za wkład wniesiony w rozwój naszej firmy, w szczególności za uwagi dot. produktów i informacje branżowe.