Poradnik zadruku


Poradnik zadruku to dokument, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące stosowanych w naszej drukarni technologii druku. Porównasz ich parametry, dowiesz się, na jakim podłożu są stosowane, a także porównasz nasycenie kolorów, rozdzielczość zdjęć oraz czytelność tekstu na próbkach druku wykonanych w poszczególnych technologiach.

Technologie druku stosowane w MITKO:
- sublimacja;
- sitodruk;
- solwent z laminacją;
- druk żywiczny;
- druk UV.

Pobierz poradnik zadruku [PDF]

Akceptowane pliki


Przygotowanie plików produkcyjnych

Nasza firma jest przygotowana na pliki różnego typu. Preferujemy pliki z programów Corel Draw lub Adobe Illustrator (*.cdr, *.ai) lub pliki z programu Photoshop lub podobnych (*.psd, *.tiff lub *.jpg). Akceptujemy także pliki PDF.

Pliki produkcyjne powinny być przygotowane w następujący sposób:

- tekst powinien być zakrzywiony,
- kolory w projekcie w palecie CMYK,
- kontur obiektów powinien skalować się wraz z grafiką aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania,
- wszystkie mapy bitowe powinny mieć co najmniej 100 dpi w skali 1:1

W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić Cię o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

Do akceptacji projektu służy aneks. Jest to niewielki plik PDF lub JPG, który przedstawia sposób umieszczenia grafiki na produkcie. Aneks jest wysyłany do Ciebie tuż po przygotowaniu projektu. Jego akceptacja jest równoznaczna z zakończeniem prac projektowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Uwagi dla niegrafików


POZOSTAŁE UWAGI

Kolorystyka projektów widoczna na monitorze lub wydruku z drukarki biurkowej nie odzwierciedla rzeczywistych barw. Pliki do druku powinny być zapisane w przestrzeni kolorystycznej CMYK. W przypadku użycia kolorów z palety Pantone lub RGB zostaną one przekonwertowane do najbliższego odpowiadającego im barwą CMYKa. Użycie przestrzeni kolorystycznej RGB niesie ze sobą ryzyko niedokładnego odwzorowania barw na produktach.

W przypadku skomplikowanych projektów graficznych na życzenie klienta wykonujemy próbny wydruk w formacie A4. Wiąże się to z kilkudniowym wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. Proof jest podstawą reklamacji związanej z odwzorowaniem barw.

Ogólne warunki współpracy


JASNE ZASADY

Materiały dostarczone przez zleceniodawcę pozostają własnością naszej firmy i nie są objęte archiwizacją. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie. Wszelkie ingerencje w pliki związane z nieprawidłowym ich przygotowaniem będą się wiązały z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika, o czym powiadomimy przed faktem w formie pisemnej.

W przypadku konieczności dostosowania kolorystyki do wydruków próbnych dostarczonych przez klienta, wykonanie prób druku zostanie doliczone do wartości faktury. W tym wypadku wydruk próbny to druk, który ma na celu kalibrowanie wartości CMYK zgodnego z wzorcem kolorystycznym przesłanym przez klienta. Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z dostarczonego przez klienta pliku. Wówczas drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.

Nasza firma nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone również w formie pisemnej.

Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć naszą firmę z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich za naruszenie ich praw oraz z odpowiedzialności za treść zawartą w drukach. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez naszą firmę w materiałach reklamowych oraz jako próbek możliwości technicznych drukarni.

Ewentualne reklamacje co do jakości produktów powinny być składane pisemnie do rozpatrzenia w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia odbioru. W takim przypadku Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia reklamowanego produktu do drukarni.