Główny Księgowy/Główna Księgowa

Miejsce pracy: Wodzisław Śląski
Opis stanowiska
 • Prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi oraz przyjętymi zasadami polityki rachunkowości
 • Nadzór nad pracą działu księgowości
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie sprawozdań GUS
 • Sporządzanie rocznych i miesięcznych sprawozdań finansowych, raportów z zakresu księgowości dla instytucji zewnętrznych i właścicieli
 • Uzgadnianie sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Bieżąca współpraca z urzędami i instytucjami zewnętrznymi (urzędy skarbowe, banki, GUS).
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe z obszaru rachunkowości, finansów, ekonomii
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana w firmie produkcyjnej
 • Bardzo dobra znajomości ustaw o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres i samodzielność w działaniu, w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
 • Nastawienie na współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi firmy
 • Znajomości systemów księgowych klasy ERP
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności Excel.
Oferujemy
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko
 • Miłą atmosferę i dobre warunki pracy.Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku proszone są o przesłanie CV wraz z niezbędnymi klauzulami:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych - CV przez Mitko Sp. z o.o. (Osiedle 1 Maja 16G, 44-304 Wodzisław Śląski), w celu realizacji procesu rekrutacji jak również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż przez rok”.

„Zostałam/Zostałem poinformowana/y, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Giodo, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Mitko Sp. z o.o. z siedzibą przy Osiedlu 1 Maja 16G , w Wodzisławiu Śl (kod pocztowy: 44-304).

Podane dane osobowe w celach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora danych przez okres nie dłuższy, niż rok czasu. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.