16-11-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla Mitko Sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla Mitko Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, iż Mitko Sp. zo.o. uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Mitko Sp. z o.o.”

Projekt wdrażany jest w ramach działamia 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest: wsparcie utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa dotkniętego negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19

Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.07.2020-30.09.2020

Wartość projektu: 226 914,12 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 226 914,12 zł