25-10-2017

Jesienna obniżka cen! Nadruk na falbanach za 1 zł!

Jesienna obniżka cen! Nadruk na falbanach za 1 zł!

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem namiotu ekspresowego, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Podczas tej jesieni możesz otrzymać swój namiot w nowej, niższej cenie. Obniżyliśmy cenę nadruku na falbanach i teraz nadruk na wszystkich falbanach otrzymasz za symboliczne 1 zł. Zamów w ciągu 7 dni od otrzymania oferty cenowej! 

REGULAMIN:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Jesienna obniżka cen”, zwana dalej promocją.
§ 2
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Promocja trwa od dnia 11.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
§ 4
1. W promocji mogą wziąć udział: 
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 
b. osoby prawne, 
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach. 
2. W promocji organizator przewiduje zadrukowanie metodą sublimacji 4 falban namiotu ekspresowego w łącznej cenie 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty/00 groszy). 
3. Aby wziąć udział w promocji, należy w ciągu siedmiu dni od otrzymana od organizatora propozycji cenowej, złożyć zamówienie na wyceniony w ofercie namiot ekspresowy. 
4. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: https://www.mitko.pl/drukarnia#ogolne-warunki-wspolpracy

 

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 5
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 7.01.2018 r.
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.