27-02-2018

15% rabatu na nadruki reklamowe!

15% rabatu na nadruki reklamowe!

Obniżyliśmy o 15% cenę nadruków reklamowych na namiotach Mitkotent, Octa , Jehlan oraz Dome. Aby skorzystać z promocji złóż zamówienie w ciągu 7 dni od otrzymania oferty cenowej!
 

REGULAMIN:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „First minute”, zwana dalej promocją.
§ 2
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Promocja trwa od dnia 23.2.2018 r. do dnia 31.3.2018 r. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
§ 4
1. W promocji mogą wziąć udział: 
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 
b. osoby prawne, 
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach. 
2. W promocji organizator przewiduje 15% upustu od cen detalicznych na nadruki reklamowe wykonane technikami sitodruku i sublimacji na namiotach Mitkotent (Classic oraz Premium), namiotach EX ZN, Octa Pro, Jehlan (Mini oraz Base) i Dome. 
3. Aby wziąć udział w promocji, należy w ciągu siedmiu dni od otrzymana od organizatora propozycji cenowej, złożyć zamówienie na namiot wyceniony w ofercie.
4. Z promocji są wyłączone zamówienia złożone przez sklep internetowy  działający pod adresem www.sklep.mitko.pl.
5. Promocja nie łączy się z innymi upustami.
6. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: https://www.mitko.pl/drukarnia#ogolne-warunki-wspolpracy


III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 5
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 7.4.2018 r.
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.